အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ Rev. Dr. Hkalam Samson ကို မတရားဖမ်းဆီးမှုအပေါ် ပူးတွဲ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်