Category: Explore The Forum

(၇၆) နှစ်မြောက် ပင်လုံစာချုပ်နေ့
သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

(၇၆) နှစ်မြောက် ပင်လုံစာချုပ်နေ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် စာ အ မှ တ် ၃ / ၂ ၀ ၂ ၃ (၁၂) ရက်နေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်ခရစ်နှစ်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့သည် သမိုင်းဝင်သည့် […]

Kachin State Day of Statement

(၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတု ကချင်ပြည်နယ်နေ့သ‌ဘောထားထုတ်ပြန်ချက် စာ အ မှ တ် ၂ / ၂ ၀ ၂ ၃ (၁၀) ရက်နေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ယနေ့သည် (၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတု ကချင်ပြည်နယ်နေ့ဖြစ်သည်။ […]

Myanmar Independence Day of Statment

(၇၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်စာ    အ   မှ  တ်   ၁   /    ၂   ၀  ၂  ၃ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၃၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်၊ အရုဏ်တက် ၄ […]

AKSF’s Statement

မတရားအာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီမှ ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် စာ အ မှ တ် ။ ။ အေကေ ၀၈/ ၂ ၀ ၂ ၂ ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ […]